Дерев'яні будинки Львів, дерев'яні котеджі Львів, черепиця листогиби
Дерев'яні будинки Львів, дерев'яні котеджі Львів, черепиця листогиби
Дерев'яні будинки Львів, дерев'яні котеджі Львів, черепиця листогиби
Послуги

 

 

Dachdecker Ukraineall.biz

 

Dachdecker UkraineЅизнес-каталог компаний ”краины, товары и услугиzakupka.com

 

 

Застосування

Плити теплоізоляційні ніздрюватобетонні D200 БЕТОЛЬ® рекомендуються до застосування в якості елементу утеплення конструкцій будинків і споруд у всіх без виключення технологіях будівництва, для ремонту та теплової модернізації приватних будинків, відновлення та теплової модернізації об'єктів історичної забудови міст, а також адаптації промислових споруд для житлових та комерційних потреб, зокрема:

- для зовнішнього утеплення стін у вигляді додаткового мурованого шару стінової конструкції під подальше опорядження;

- для утеплення з внутрішньої сторони огороджувальних конструкцій, та утеплення внутрішніх несучих стін;

- для застосування в якості внутрішнього ізолюючого шару у тришарових конструкціях (колодязьній кладці);

- для застосування в однорідних двошарових стінових конструкціях (цементний утеплювач + ніздрюватий бетон/ пористі керамічні блоки);

- для теплової ізоляції фундаментів, цокольних частин будинків, перекриттів, шатрових та пласких дахів, балконів, терас;

- для теплової ізоляції навантажених підлог по грунту та твердій основі;

- для теплової ізоляції холодильних камер, підвальних та складських приміщень, автостоянок та гаражів, експлуатованих покрівель;

- для використання в конструкціях підвісних стель;

- для використання в якості утеплювача у каркасних конструкціях;

- для використання в якості наповнювача у виробництві сандвіч-панелей;

- для ліквідації містків холоду на стику конструкцій;

- для теплозвукоізоляції перегородок

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

улаштування системи утеплення фасадів

БЕТОЛЬ®

ЗМІСТ

1. Сфера застосування

2. Безпека праці та охорона навколишнього середовища

3. Підготовка до виконання робіт

4. Вимоги до матеріалів та збірних елементів

5. Технологія виконання робіт

6. Контроль якості виконання та прийняття робіт

7. Основні положення щодо експлуатації теплоізоляційно-оздоблювальної системи БЕТОЛЬ®

Додаток 1. Потреба в матеріалах на улаштування 100 м² системи утеплення БЕТОЛЬ®

Додаток 2. Потреба в допоміжних матеріалах

Додаток 3. Потреба в механізмах, обладнанні, інструментах

Основні дефекти та причини їх виникнення при влаштуванні системи утеплення

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Технологічна карта розроблена на влаштування 100 м² системи зовнішньої теплоізо­ляційно-оздоблювальної БЕТОЛЬ® (далі - система утеплення БЕТОЛЬ®), яка складається з клейового розчину, ніздрюватобетонних теплоізоляційних плит БЕТОЛЬ®, за­хисного армованого шару, елементів механічного кріплення (дюбелів), монтажних еле­ментів, ґрунтовок, декоративного покриття.

1.2. Система утеплення БЕТОЛЬ® призначена для виконання зовнішньої теплоізоляції при будівництві та реконструкції споруд з метою зменшення втрат енергії на обігрівання та кондиціонування приміщень, оптимізації теплового режиму всередині приміщень, та декоративного опорядження фасадів споруд.

1.3. Система утеплення БЕТОЛЬ® на основі негорючого поризованого цементного каменю БЕТОЛЬ® використовується для утеплення будівель та споруд без обмежень, встановлених пп. 5.3.2 - 5.3.5 ДБН В.2.6-33:2008 для горючих матеріалів (теплової ізоляції груп горючості Г1, та Г2 згідно з класифікацією ДБН В.1.1-7).

1.4. Система утеплення БЕТОЛЬ® на основі негорючого поризованого цементного каменю БЕТОЛЬ® може застосовуватись для будинків будь-якого ступеня вогнестійкості, у тому числі будинків дитячих дошкільних закладів, навчальних, лікувальних закладів згідно з ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10.

1.5. До влаштування системи утеплення БЕТОЛЬ® можна приступати після закінчення внутрішніх оздоблювальних робіт, та висихання штукатурки та стяжок.

2. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

2.1. Система утеплення БЕТОЛЬ® в процесі монтажу та експлуатації є безпечною для здоров'я людей і не спричиняє негативного впливу на навколишнє середовище.

2.2. Умови приймання комплектуючих матеріалів та виробів, їх зберігання на будівельно­му майданчику, технологія, засоби приготування і використання розчинових сумішей не повинні бути джерелом забруднення води, грунту і повітря. Викиди в атмосферу пиловидних речовин під час вантажно-розвантажувальних робіт, приготування та використання сумішей не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій, встановлених ДСП 201.

2.3. Підготовчі та основні виробничі процеси із застосуванням сухих будівельних сумішей слід виконувати з дотриманням вимог безпеки праці та охорони навколишнього сере­довища, встановлених розділами 7 та 8 ДБН В.2.6-22. Забороняється зливати у водойми санітарно-побутового використання та у каналізацію залишки сумішей та їх складових. Підрядник повинен забезпечити утилізацію цих відходів у порядку, вста­новленому ДСанПіН 2.2.7.029, та відповідними екологічними нормативами. Промивні та стічні води, що утворюються на будівельному майданчику під час підготовчих та основ­них робіт з улаштування системи утеплення БЕТОЛЬ®, не повинні вміщувати токсичних речовин в об'ємах, що перевищують норми, встановлені СанПін 4630.

2.4. Складські приміщення та будівельний майданчик в цілому мають бути обладнані засо­бами пожежогасіння згідно вимог НАПБ А.01.001.

2.5. Вантажно-розвантажувальні роботи комплектуючих матеріалів та виробів на буді­вельному майданчику, їх складування та зберігання слід виконувати з дотриманням ви­мог ДБН Г.1-4, СНІП ІІІ-4, ГОСТ 12.3.009 та ГОСТ 12.3.020.

2.6. Будівельний майданчик, робочі місця складських та виробничих приміщень з приго­тування розчинових сумішей та підготовки до монтажу інших комплектуючих системи утеплення БЕТОЛЬ® слід обладнати:

- освітленням за СНІП 11-4;

- питною водою за ГОСТ 2874;

- каналізацією за СНІП 2.04.01;

- опаленням (при проведенні монтажних робіт у холодний період) за СНІП 2.04.05.

2.7. Усі машини, механізми, ручний електроінструмент під час роботи мають бути зазем­лені або занулені відповідно до вимог ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.013.0 та ПУЕ.

2.8. При роботах з кабелями та кабельною арматурою під напругою слід дотримуватись вимог ГОСТ 12.2.007.14.

2.9. Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати гранично допустимих значень, встановлених ДСН 3.3.6.037 та ГОСТ 12.1.003. Контроль - за ДСТУ 2867 та ГОСТ 12.1.050.

2.10. Вібрація на робочих місцях не повинна перевищувати гранично допустимих зна­чень, встановлених ДСН 3.3.6.039 та ГОСТ 12.1.012. Контроль - за ГОСТ 12.4.012.

2.11. Загальні вимоги безпеки праці, в тому числі на висоті - за СНІП ІІІ-4.

2.12. Загальні вимоги безпеки праці при фарбувальних роботах - за ГОСТ 12.3.005.

2.13. Усі працівники мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно ГОСТ 12.4.011. Під час підготовчих та основних робіт з улаштування системи утеплення БЕТОЛЬ® слід використовувати:

- канати страхувальні за ГОСТ 12.4.107;

- пояси запобіжні за ГОСТ 12.4.089;

- каски будівельні за ГОСТ 12.4.087;

- респіратори за ГОСТ 12.4.028;

- засоби захисту рук за ГОСТ 12.4.010;

- окуляри захисні за ГОСТ 12.4.013;

- спецодяг за ГОСТ 27574 та ГОСТ 27575;

- взуття за ГОСТ 28507.

2.14. До робіт з улаштування системи утеплення БЕТОЛЬ® допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли професійну підготовку, попередній медичний огляд відповідно до вимог, встановлених Міністерством охорони здоров'я України, та вступний інструктаж з безпеки праці, пожежної та електробезпеки, і виробничої сані­тарії.

3. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Організація робіт

3.1.1. Перед початком роботи необхідно провести:

- огляд об'єкта та документування його стану,

- розробку проекту;

- планування та влаштування будівельного майданчика;

- встановлення риштувань та підйомних механізмів;

- доставку на будівельний майданчик матеріалів та інструменту.

3.1.2. До початку робіт з утеплення фасадів має бути виконано:

- герметизацію швів між блоками і панелями на фасаді будинку;

- закладення місць сполучення віконних, балконних і дверних блоків з елементами огороджувальних конструкцій;

- влаштування гідроізоляції та підлоги на балконах;

- встановлення огорож балконів;

- прокладання всіх комунікацій і закладання всіх комунікаційних каналів;

- монтаж мереж забезпечення телефонізації, радіофікації й телебачення;

- засклення вікон і балконних дверей, або встановлення склопакетів.

3.2. Огляд та обстеження стану фасаду будинку

3.2.1. При огляді та обстеженні фасаду будинку встановлюється стан огороджувальних конструкцій будинку, а також стан покрівлі, зокрема:

- наявність пошкоджень у цоколі та стінах, у місцях з'єднання стін та цоколя, в місцях прилягання віконних та дверних блоків до огороджувальних конструкцій будинку;

- наявність пошкоджень в покрівлі в місцях її прилягання до огороджувальних конструк­цій;

- наявність та величину відхилення від вертикалі зовнішніх огороджувальних конструк­цій;

- наявність нерівностей (виступів і западин) на поверхні стін і цоколя глибиною (висо­тою) понад 10 мм;

- міцність матеріалу огороджувальних конструкцій (визначається шляхом відривання приклеєних фрагментів теплоізоляційних плит; відрив повинен відбуватися по теплоізо­ляційному матеріалу);

- міцність зчеплення оздоблювального шару з основою (визначається простукуванням);

- наявність і характер, а також площу забруднень на поверхні огороджувальних конструкцій.

3.2.2. За результатами огляду складається акт, дані огляду враховуються при розробці проекту системи утеплення.

3.3. Влаштування будівельного майданчика

3.3.1. При плануванні та влаштуванні будівельного майданчика визначаються:

- місця складування матеріалів та інструменту;

- місця розташування дільниць приготування розчинових сумішей;

- місце складування відходів та будівельного сміття.

3.3.2. Встановлення риштувань, та перевірку правильності їх встановлення виконується від­повідно до паспорта та вказівок з експлуатації, а також відповідно до вимог СНиП ІП -4 та ГОСТ 27321. Підвішування люльок здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 27372 та СНиП ІП-4.

3.3.3. Доставка на будівельний майданчик матеріалів та інструменту здійснюється автотранс­портом. Складування проводиться в місцях, визначених при плануванні будівельного майданчика. Умо­ви зберігання матеріалів повинні забезпечити збереження їх властивостей на строк прове­дення робіт з влаштування системи утеплення.

3.4. Підготовка поверхні огороджувальних конструкцій

3.4.1. При виявленні недостатньої міцності зчеплення зовнішнього шару з основою слід ви­далити ділянки, які простукуються, з допомогою зубила, кирки, дротяної щітки чи з використанням механізованих способів очистки основи (вода під високим тиском, дробоструменева обробка тощо).

3.4.2. Виступи бетону, розчину, цегли видалити з використанням електроінструменту, або вручну зубилом та молотком.

3.4.3. Великі тріщини, що не збільшуються, очистити з допомогою стисненого повітря.

3.4.4. Покриття з олійних фарб видалити за допомогою піскоструменевої обробки, хімічного промивання або термічного обпалювання.

3.4.5. При забрудненні основи вжити заходів, зазначених у таблиці 1.

3.4.6. При підготовці поверхні огороджувальних конструкцій необхідно дотримуватись вимог таблиці 2.

3.4.7. Ділянки з нерівностями більш ніж 10 мм та великі тріщини обробити ґрунтовкою глибокого проникнення, витримавши не менше 4-х годин, і заповнити штукатурним розчином.

Таблиця 1. Підготовка поверхні під влаштування системи утеплення БЕТОЛЬ®

Вид підготовки

Спосіб підготовки та матеріали

Очищення від пухких

продуктів коррозії

Обробка поверхні піскоструменевим чи дробоструменевим методом. В якості абразивного матеріалу рекомендується пісок або дріб розміром 0,75-1,2 мм. При невеликих обсягах робіт поверхню слід очищувати від пухких, неміцних шарів ручним будівельним інструментом.

Знежирення

1. Обробка водними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (ПАР). В якості солей слід використовувати карбонат натрію - Na2CO3, тринатрійфосфат - Na3PO4, пірофосфат натрію - Na4P2O7, триполіфосфат натрію - Na3PO4•2NaPO3. Як ПАР використовуються неіоногенні ПАР (ОП-7, ОП-10), що являють собою продукти оксиетилювання моно- і діалкілфенолів. Розчини солей мають бути 4-5% концентрації.При приготуванні рекомендується додавати до них не більш як 1% ПАР.

2. Обробка органічними розчинниками. Для знежирення рекомендується застосовувати трихлоретилен - СНСІ=ССІ2, перхлоретилен ССІ2=ССІ2, уайт-спірит. У разі обробки мокрих і вологих поверхонь дохлорованих вуглеводнів рекомендується додавати аміак, триетаноламін або уротропін.

3. Обробка емульсійними сумішами, до складу яких входять органічні розчинники, вода і ПАР.

Очищення від висолів

Обробка розчином соляної кислоти концентрацією до 6% з наступною обробкою 4% розчином гідроксиду натрію NaOH.

Очищення від плям бітуму

1. Обробка скребками (при невеликих обсягах робіт).

2. Промивання розчинником (уайт-спіритом).

Очищення від кіптяви

Промивання 3% розчином соляної кислоти з наступним промиванням 4% розчином гідроксиду натрію NaOH.

Очищення від водних і неводних плям

1. Обробка скребками (при невеликих обсягах робіт).

2. Обробка піскоструменевим апаратом (при великих обсягах робіт).

3. Обробка органічними та неорганічними рідинами для змивання з наступним очищенням механічним способом. З лужних сумішей рекомендується використовувати розчинені у воді гідроксиди лужних металів, до яких додають прискорювач - трипропіленгліколь або його суміш із монофеніловим ефіром етиленгліколю. Вміст прискорювача в суміші - від 1 до 10% за масою.

4. Для видалення епоксидних і поліуретанових покриттів використовуються суміші на основі неорганічних кислот з наступним промиванням 4% розчином гідроксиду натрію NaOH.

5. Для видалення олійних фарб рекомендується використовувати суміші на основі органічних розчинників.

Очищення від бруду

1. Обдування стисненим повітрям.

2. Піскоструменева обробка.

3. Промивання розчином карбонату натрію - Na2CO3.

4. Промивання водою з додаванням ПАР.

5. Обробка поверхні дротяною щіткою.

Видалення з поверхні слідів очищувальних сумішей

1. Механічне очищення.

2. Промивання водою.

3. Обдування стисненим повітрям.

Сушіння поверхні (виконується за потреби - при значному зволоженні, а також після очищення з наступним промиванням великим об'ємом води)

1. Природне сушіння при температурі 20 ± 5 ºС.

2. Обдування теплим повітрям з калориферів.

Таблиця 2. Вимоги до поверхні основи

Вимоги

Граничні відхилення

Метод та обсяг контролю

Допустимі відхилення поверхні

основи по вертикалі та горизонталі

± 5 мм

на висоту поверху

Вимірювальний - за допомогою рейки довжиною 2 м. Не менше 5-ти вимірювань на 100 м²  площі основи

Максимально допустима вологість основи:

-  зі збірних матеріалів

-  з монолітних матеріалів


4%

5%


Вимірювальний - не менше 5-ти вимірювань на 100 м²  площі основи

4. ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ ТА ЗБІРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

4.1. Фізико-механічні показники комплектуючих матеріалів системи утеплення БЕТОЛЬ® мають відповідати технічним ви­могам, що встановлені у нормативних документах на матеріали, але бути не гіршими, аніж наведені у таблиці 3.

4.2 Для влаштування теплоізоляційного шару використовуються жорсткий плитний утеплювач БЕТОЛЬ® - теплоізоляційні плити з надлегкого ніздрюватого бетону, виготовлені відповідно до ДСТУ Б В.2.7- 45:2010 «Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови» Вимоги до утеплювача викладено у таблиці 4.

4.3. Вимоги до армувальної сітки викладено у таблиці 5.

4.4. Діаметр головки дюбеля для закріплення теплоізоляційних плит повинен становити не менше 60 мм. Вимоги до дю­белів викладено у таблиці 6.

4.5 Вхідний контроль комплектуючих матеріалів та виробів, що поставляются на будівель­ний майданчик, виконується за ГОСТ 24297.

Таблиця 3. Фізико-механічні характеристики матеріалів що використовуються при влаштуванні системи утеплення БЕТОЛЬ®

Найменування елемента системи

Матеріал шару

Технічні вімоги

Норма

1

Грунтувальний шар

Грунтовка глибокого проникнення БЕТОЛЬ®

Стійкість плівки до статичної дії води, годин, не менше

12

Тривалість висихання, годин

6

2

Клейовий шар, захисний армований шар


Клей для систем теплоізоляції БЕТОЛЬ®

Міцність зчеплення з усіма основами, МПа, не менше

0,5

Міцність на стискання, МПа

10-25

Термін придатності розчинної суміші, хвилин, не менше

60

Відкритий час, хвилин, не менше

20

Морозостійкість, циклів, не менше

50

Таблиця 4. Вимоги до теплоізоляційних плит БЕТОЛЬ® (ДСТУ Б В.2.7- 45:2010)

Найменування показника

Значення

Середня густина, кг/м3 , в межах

180 - 220

Теплопровідність у сухому стані, Вт/(м∙оС), не більше

0,055

Клас за міцністю на стиск

В 0,35

Міцність на стиск, МПа, не менше

0,50

Марка за морозостійкістю

не нормується

Усадка при висиханні

не нормується

Коефіцієнт паропроникності, мг/(м∙год∙Па), не менше

0,28

Сорбційна вологість при відносній вологості повітря 75/97 % , %, не більше

6/10

Відпускна вологість виробів за масою, %, не більше

35

Відхилення розмірів плит, мм/м

по довжині

± 2

по ширині

± 2

по товщині

± 2

Витримка після виготовлення, діб, не менше

28

Таблиця 5. Вимоги до армувальної сітки

Найменування показника

Значення

Розмір вічка, мм, не менше

4x4

Вага, г/м2

150-350

Міцність при розриві, кН/5см, не менше

1,5

Міцність при розриві після штучного старіння, кН/5 см, не менше

0,6

Таблиця 6. Вимоги до дюбелів

Матеріал огороджувальної конструкції

Глибина анкерування, мм

Довжина дюбеля

Зусилля при вириванні

дюбелів зі стіни, кН, не

менше

Бетон, цегла і камені керамічні повнотілі

50

100-200

0,25

Порожниста цегла, блоки, легкий бетон

90

120-240

0,2

Ніздрюватий бетон

110

140-300

0,2

5.ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Вимоги до кліматичних умов виконання робіт

5.1.1. Під час виконання монтажних, армувальних та оздоблювальних робіт температура повітря, основи та використовуваних матеріалів повинна бути в межах від +5°С до +30°С. Забороняється приклеювати армувальну сітку чи проводити оздоблювальні роботи на фа­саді, якщо прогнозується зниження температури нижче 0°С на найближчі 2 доби.

5.1.2. Забороняється проведення робіт під час атмосферних опадів, при сильному вітрі та нагріванні фасаду від сонячних променів без вживання відповідних захисних заходів.

5.1.3. На ранніх стадіях гідратації (плівкоутворення) в'яжучих матеріалів (клейовий, армувальний та декоративний шари) поверхню слід захищати від атмосферних впливів (напри­клад, за допомогою захисної сітки).

 

5.2. Приклеювання теплоізоляційних плит

 

5.2.1. Приготування клейового розчину БЕТОЛЬ® проводиться безпосередньо перед по­чатком робіт з приклеювання плит утеплювача. В ємність з водою додається суха суміш і перемішується до отримання однорідної маси. Пропорції складають 0,23-0,25 л води на 1 кг сухої суміші. Після витримки протягом 5 хвилин клейовий розчин ще раз перемішується, і ви­користовується протягом 3-4 годин. При роботі слід застосовувати інструмент з нержавіючої сталі чи з полімерних матеріалів.

 

5.2.2. Теплоізоляційні плити БЕТОЛЬ® встановлюються довгою стороною за горизонтом, з розміщенням вертикальних осей розбіжно. Перед приклеюванням плити слід розмістити «на сухо» і, при потребі, підігнати грані сусідніх плит. Максимальна ширина щілин - 2 мм. На кутах будови плити, які стикаються, слід приклеювати з перев'язуванням.

Приклеювання теплоізоляційних плит починати на висоті не менше 40 см від рівня ґрунту.

 

5.2.3. При наклеюванні плит на рівні поверхні нанесення клею проводиться з допомогою шпателя з зубцями 10x10 мм. Маса рівномірно розподіляється по всій поверхні.

 

5.2.4. При наклеюванні на нерівні основи, по периметру всієї плити наноситься клейо­вий розчин суцільною смугою шириною 3-4 см. На решту поверхні плити розміром 30x60 см викласти 4-6 грудок розчину, залишаючи 2-3 розриви по периметру. Плити повинні бути приклеєні не менше, ніж на 50% площі своєї поверхні.

 

5.2.5. Після нанесення клейового розчину плиту слід прикласти до стіни зміщено на 1-2 сантиметри відносно призначеного місця і притиснути до отримання рівної площини з сусідніми плитами, одночасно зсунувши плиту, що приклеюється, до сусідньої плити.

 

5.2.6. Надлишки клею на торцях повинні бути видалені.

 

5.2.7. Поверхні віконних та дверних простінків утеплюються смугами утеплювача БЕТОЛЬ® товщиною не менше 3 см, або із застосуванням негорючих мінеральних «теплих» штукатурок.

 

5.3. Вирівнювання поверхні

 

5.3.1. Не раніше, аніж за 3 дні після приклеювання теплоізоляційних плит можливі нерівності в укладці плит вирівнюються з допомогою шліфувальної сітки, закріпленої на терці.

 

5.3.2. Щілини розміром більше 2 мм заповнюються шматками утеплювача БЕТОЛЬ® або монтажною піною. Не допускати заповнення щілин та швів між плитами клейовим розчином.

 

5.3.3. Плити очищуються від пилу.

 

5.4. Механічне закріплення теплоізоляційних плит

 

5.4.1. Механічне закріплення плит проводиться не раніше, аніж за 3 дні після їх приклеювання.

 

5.4.2. Використовуються дюбелі для теплоізоляції, які вкручуються або забиваються. Діаметр притискного елемента не менше 6 см.

 

5.4.3. Довжина та тип дюбеля вказуються у проекті, і залежать від товщин плити, шару клею, штукатурки і необхідної глибини анкерування (глибина анкерування становить не менше 5 см в стінах з суцільних матеріалів і не менше 9 см в стінах з порожнистих матеріалів).

 

5.4.4. Дюбелі встановлюються на поверхні плит по центру. Кількість та розташування дюбелів визначаються проектом. Переважно на 1 м² стіни використовується 5,5 дюбелів в середній частині стіни, і 10 дюбелів на зовнішніх кутах, та першому (стартовому) ярусі мінерального утеплювача.

 

5.4.5. Дюбелі монтуються у висверлені отвори відповідної глибини, дещо більшої від глибини посадки. Отвори в порожнистих матеріалах і ніздрюватих бетонах виконуються без вико­ристання удару. Перед встановленням дюбелів отвори слід зачистити від пилу.

 

5.4.6. Головки дюбелів заглиблюються в поверхню матеріалу. Для цього в плитах влаштовуються гнізда відповідної глибини.

 

5.5. Монтаж кутових профілів

 

5.5.1. Для захисту кутів будівлі, біля вікон, вихідних та балконних дверей використо­вуються кутові профілі.

 

5.5.2. Укріплення кутів будови виконується тільки на першому поверсі, а укріплення кутів косяків вікон та балконних дверей - на всіх поверхах. Укріплюється також кут першого (стартового) ярусу утеплювача.

 

5.5.3. На обидві сторони краю, який укріплюють, наноситься шар клею і втискується в нього ку­товий профіль, дотримуючись вертикалі чи горизонталі. Надлишком клею зашпакльовуються нерівності поверхні.

 

5.5.4. В кутах віконних та дверних пройм під кутом 45° наклеюються шматки склотканини роз­міром не менше 25x25 см.

 

5.6. Виконання захисного армованого шару

 

5.6.1. Виконання армувального шару проводиться не раніше, аніж за 3 доби з моменту приклеювання плит утеплювача.

 

5.6.2 Приготування клейового розчину БЕТОЛЬ® для улаштування армувального шару проводиться безпосередньо перед по­чатком робіт. Клейовий розчин наноситься на поверхню плит утеплювача суцільними смугами на ширину армувальної сітки.

 

5.6.3. Перед нанесенням армувального шару, шви між теплоізоляійними плитами шпатлюються клейовим розчином БЕТОЛЬ® не допускаючи його попадення в самі шви, також шпатлюються заглиблення, утворені в плитах утеплювача під час їх дюбелювання.

 

5.6.4. Шпателем з зубцями 10x10 мм проводиться вирівнювання товщини шару клею. У під­готовлений таким чином шар за допомогою шпателя з рівним краєм втискується сітка, і рівно зашпакльовується. Сітка має бути рівномірно натягнутою, повністю втопленою в клей, і не повинна мати складок та пухирів. Товщина гідрозахисного армованого шару повинна становити не менше 3 мм.

 

5.6.5. Сусідні смуги сітки повинні перекриватися не менше, аніж на 10 см.

 

5.6.6. На кутах будівель смуга сітки, приклеєна до одної стіни, загортається на другу на відстань не менше 20 см. Таким самим чином виконується армований шар на віконних та дверних косяках.

 

5.6.7. У місцях стикування смуг сітки шпатель притискається з більшим зусиллям для уник­нення появи нерівностей.

5.6.8. Після висихання гідрозахисного армованого шару сітка, яка виступає за межі цо­кольного профілю, обрізається рівно з його нижнім краєм.

5.6.9. Місця стикування плит утеплювача з іншими елементами будівлі зачищаються від твердого клею та ущільнюються силіконом.

5.7. Виконання декоративного шару

5.7.1. При опорядженні зовнішніх стін з улаштуванням системи утеплення БЕТОЛЬ® необхідно дотримуватись вимоги СНиП 3.04.01-87. Матеріали, призначені для опорядження поверхні, повинні відповідати вимогам ДСТУ - П Б В.2.6-126:2006, ДБН В.2.6-22-2001.

5.7.2. Опоряджувальні роботи повинні виконувати будівельні організації, працівники яких пройшли спеціальне навчання і мають право на виконання даного виду робіт. Виконання робіт повинне супроводжуватися інженерно-технічним контролем.

5.7.3. Приймання матеріалів, їх зберігання на будівельному майданчику, визначення стану поверхонь, що підлягають опорядженню, поетапне нанесення та улаштування шарів опорядження, контроль якості виконання робіт повинні здійснюватись відповідно до вимог ДБН В.2.6-22-2001.

5.7.4. Матеріали, що застосовуються для опорядження в системі утеплення БЕТОЛЬ® :

 

Найменування матеріалу

Застосування

Вимоги

Ґрунтуюча емульсія силіконова, або силікатна

Просочення і зміцнення основи шару утеплювача, покритого армованим шаром клейового розчину, перед нанесенням шарів декоративного опорядження, відповідно, силіконовими чи силіканими гладкими, або структурними фарбами

Готова до застосування, глибоко проникна, зміцнює основу, посилює адгезію покриттів до основи, знижує водопоглинанння, запобігає утворенню повітряних пухирів і кратерів, паропроникна, екологічно безпечна

Ґрунтуюча фарба силіконова,

або  силікатна

Підготовка основ під тонкошарові силіконові, або силікатні штукатурки. Застосовується для зміцнення основи, збільшення адгезії, спрощує процес формування фактури,  полегшує роботи з нанесення штукатурних сумішей

Готова до застосування, водостійка,

екологічно безпечна

Ґрунтуюча емульсія проти висолоутворень

Профілактика виникнення висолоутворень

Готова до застосування, має глибоку проникаючу дію, паропроникна, екологічно безпечна

Суміш для шпаклювання цементна фінішна

Призначена для підготовчих робіт у системі утеплення БЕТОЛЬ® для отримання  гладкої, рівної і естетичної поверхні перед нанесенням шарів декоративного опорядження силіконовими чи силіканими гладкими, або структурними фарбами

Високопластична, тонкошарова, стійка до утворення тріщин, характеризується хорошим зчепленням з основою, водостійка морозостійка, зручна у застосуванні, екологічно безпечна.

Штукатурна суміш декоративна на білому цементі «короїдна», або камінцева

Призначена для високоякісної тонкошарової декоративної обробки фасадів у системі утеплення БЕТОЛЬ®. Рекомендується під фарбування

Білого кольору, стійка до ударних навантажень, атмосферостійка, паропроникна, стійка до стирання, зручна у застосуванні, екологічно безпечна

Штукатурна суміш декоративна силіконова чи силікатна «короїдна», або камінцева

Призначена для високоякісної тонкошарової декоративної обробки фасадів у системі утеплення БЕТОЛЬ®

Готова до застосування, еластична, стійка до ударних навантажень, атмосферостійка, має високий ступінь паропроникнення,

водовідштовхувальна, морозостійка,

екологічно безпечна

Фарба силіконова чи силікатна гладка, або структурна

Фінішне оздоблювальне покриття  у системі утеплення БЕТОЛЬ®

Готова до застосування, стійка до стирання, висока паропроникність, вологостійка, еластична, атмосферостійка, лугостійка, зручна у застосування екологічно безпечна

5.7.5. В системі утеплення БЕТОЛЬ® кінцеве декоративне опорядження здійснюється шляхом фарбування мінерального утеплювача, покритого армованим шаром клейового розчину, із попереднім вирівнюванням поверхні фінішними фасадними шпаклівками, і подальшим отриманням гладкої, або фактурної поверхні за допомогою фасадних фарб.

5.7.6. В системі утеплення БЕТОЛЬ® для опорядження може бути також використано мінеральні штукатурні суміші типу камінцевих, або «короїдних».

5.7.7. Виконання робіт з декоративного опорядження системи утеплення БЕТОЛЬ® здійснюється відповідно до технологічних регламентів застосування продукції виробників матеріалів, що застосовуються при опорядженні.

6. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РОБІТ

6.1. У процесі улаштування системи утеплення БЕТОЛЬ® слід контролювати:

- відповідність застосовуваних комплектуючих матеріалів та виробів технічним вимогам, що встановлені у відповідних нормативних документах (таблиці 3,4,5,6 даної технологічної карти);

- комплектність системи в цілому згідно відповідних специфікацій проекту;

- дотримання правил транспортування та зберігання матеріалів і виробів згідно вимог стандартів і технічних умов на ці комплектуючі;

- технологічну послідовність виконання робіт згідно розділу 5 даної технологічної карти;

- якість поверхонь окремих шарів системи утеплення згідно вимог даної технологічної карти;

- швидкість вітру, температуру та відносну вологість навколишнього середовища згід­но з вимогами нормативних документів, та вказівками з застосування комплектуючих ма­теріалів та виробів в умовах будівельного майданчика;

- товщину шарів розчину за п. 6.2 даної технологічної карти.

6.2. Граничні відхилення технічних показників від нормативних значень і методи їх конт­ролю наведені у таблиці 7.

6.3. Закінчення роботи з нанесення кожного окремого шару системи утеплення БЕТОЛЬ® (1 - приклеювання плит утеплювача, 2 - вирівнювання поверхні утеплювача та механічне закріплення, 3 - влаштування захисного (армувального) шару, 4 - влаштування декоративного (фактурного) шару), слід засвід­чувати актом огляду прихованих робіт, який складається за формою згідно додатку 9 ДБН А.3.1-5.

Таблиця 7. Граничні відхилення і методи контролювання технічних показників

 

Технічний показник

Значення показника

Метод контролю

Максимально допустима вологість

основи, %:

-із збірних матеріалів

З монолітних матеріалів

4

5

Вимірювальний - не менше п'яти вимірювань на кожні 50-70 м² площі покриття, вологомір за ГОСТ 25932

Товщина клейового шару, мм

2-5

Те саме, лінійка за ГОСТ 427

Ширина вертикальних та горизонтальних щілин між плитами утеплювача, мм, не більше

2

Те саме, лінійка за ГОСТ 427, набір щупів за ТУ22-034-0221197-011-91

Відхилення товщини теплоізоляційного шару, мм

± 5

Те саме, набір щупів за ТУ22-034-0221197-011-91

Проміжок між контрольною 2-метровою рейкою, та поверхнею армованого гідроізоляційного шару, нанесеного по плитах утеплювача, мм, не більше

2

Те саме, лінійка за ГОСТ 427, набір щупів за ТУ22-034-0221197-011-91

Ухил площини ізоляції, %

0,2

Рівень за ГОСТ 9416

Порядок розташування вертикальних швів

З розбіганням (перев'язування)

Візуальний огляд поверхні

7. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БЕТОЛЬ®.

7.1. Змонтована за проектом система утеплення БЕТОЛЬ® приймається в експлуатацію згідно правил, встановлених ДБНА.3.1-5.

7.2. На підготовлену до прийняття в експлуатацію систему утеплення БЕТОЛЬ® підрядник за участю проектувальника на підставі «Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури» складає паспорт фасаду, який є невід'ємною складовою архітектурно-технічного паспорта будівлі.

7.3. Паспорт фасаду підлягає затвердженню у відповідному органі містобудування та архітектури за місцем розташування об'єкта.

7.4. Зобов'язання генерального підрядника та організацій-співвиконавців робіт з улаштування системи утеплення утеплення БЕТОЛЬ® щодо її гарантійного терміну експлуатації, а також умов усунення виявлених у процесі експлуатації дефектів обумовлюються за домовленістю сторін у відповідній угоді (контракті) на виконання робіт.

7.5. Гарантійні зобов'язання підрядника і проектувальника щодо термінів експлуатації систе­ми утеплення БЕТОЛЬ® в цілому, та її окремих конструктивних частин вносять до архітек­турно-технічного паспорту об'єкта архітектури.

7.6. Власник об'єкта архітектури протягом всього терміну експлуатації будівлі забезпечує здійснення періодичного огляду, та, за необхідності, детального технічного обстеження системи утеплення БЕТОЛЬ® з вказівками з її експлуатації.

7.7. Вказівки з експлуатації системи утеплення БЕТОЛЬ® на замовлення власника об'єкту розробляються проектувальником за участю підрядника, виходячи з виконаних розра­хуків, та випробувань фрагментів фасаду під час проектування і монтажу системи.

7.8. Виявлені під час огляду (обстеження) локальні дефекти системи утеплення БЕТОЛЬ®, що унеможливлюють її подальшу нормальну експлуатацію, усуваються шляхом демонтажу ушкоджених фрагментів з мінімальним розміром, кратним розміру плити утеплювача.

7.9. Демонтовані елементи системи утеплення БЕТОЛЬ® утилізують згідно вимог ДСанПіН 2.2.7.029.

7.10. Відновлення пошкоджених елементів фасаду виконують із застосуванням плит утеплюва­ча, розчинових сумішей та інших складових, з яких змонтована система утеплення БЕТОЛЬ®. При заміні комплектуючих матеріалів та виробів їх показники мають відповідати властивостям елементів змонтованої системи утеплення БЕТОЛЬ®.

7.11. Внесення будь-яких змін у деталі фасаду протягом експлуатації об'єкту без дозволу автора проекту і органу містобудування та архітектури забороняється.

ДОДАТОК 1

Потреба в матеріалах на улаштування 100 м² системи утеплення БЕТОЛЬ®

Найменування матеріалу Марка, код, НТД Призначення Од.виміру Витрати на утеплення
стін відкосів Влаштування 100 м.п.зовнішніх кутів

Укріплення армованим шаром та фактурування

Плити теплоізоляційні ніздрюватобетонні D200 БЕТОЛЬ®
ДСТУ БВ.2.7 - 45:2010
Влаштування теплоізоляційного шару
м2
105
110
---
---
Грунтовка глибокого проникнення    БЕТОЛЬ® ДБН В.2.6-22-2001 Обробка поверхонь стін для забезпечення якісного приклеювання л 20 20 --- ---
Клей для систем теплоізоляції БЕТОЛЬ® ДБН В.2.6-22-2001 Приклеювання теплоізоляційних плит до поверхонь зовнішніх стінових конструкцій. Виконання гідрозахисного армованого покриття кг 1250 250 250 600
Склотканина імпрегнована з розміром вічка 4х4 мм
ТУ 6-48-00204961-29
-93
Армування гідрозахисного шару м2 110 220 --- ---
Профіль кутовий з перфорованими стінками ДСТУ Б.В.2.7-3-95 Укріплення зовнішніх кутів, виконаних з теплоізоляційного матеріалу м.п. --- --- 105 ---
Пінополіетиленовий джгут ГОСТ 25621-83 Ущільнення деформаційних швів м.п. 105 --- --- ---
Мастика герметизувальна ГОСТ 25621-83 Герметизація примикання плит утеплювача до віконних та дверних рам кг на 100 м.п. --- 3.5 --- ---
Дюбелі для теплоізоляції ГОСТ 26998-86 Закріплення теплоізоляційних плит на зовнішніх стінових конструкціях шт 600 --- --- ---
Вода ГОСТ 23732-79 Приготування розчинів л

Відповідно до інструкцій з

приготування розчинів

ДОДАТОК 2

Потреба в допоміжних матеріалах

Найменування матеріалу

Призначення

Одиниця виміру

Витрати на 100 м² поверхні

Сітка захисна

Захист фасаду від дії прямих сонячних променів та дощу

м²

140

Сітка шліфувальна

Зачищення поверхні утеплювача

м²

5

Малярна стрічка

Приклеювання в місцях стикання нових

та раніше виконаних шарів штукатурки

м.п.

20

ДОДАТОК 3

Потреба в механізмах, обладнанні, інструментах

Найменування

обладнання/інструменту

Марка, код, НТД

Призначення

Кількість, шт

Розчиномішалка з насадкою

Rebir

Приготування клейових та штукатурних розчинів

1

Перфоратор

Bosch

Виконання отворів у стінових конструкціях

1

Електрошуруповерт

Bosch

Закручування шурупів при закріпленні цокольних планок

1

Пилосос

Karher

Очищення поверхонь від пилу та отворів після свердління

1

Водоструменевий насос

Karher

Промивання поверхні при підготовці стінових конструкцій до влаштування системи

1

Кутова шліфувальна машина

Bosch

Механічна очистка поверхні при підготовці стінових конструкцій до влаштування системи

1

Ножівка по дереву

ГОСТ 4156

Різання плит утеплювача

5

Ножіка по металу

Різання алюмінієвих профілів

1

Відро пластмасове емністю 18 л, 30 л

ГОСТ 27324

Приготування розчинових сумішей, подача розчинових сумішей до місця виконання робіт

10

Пензлик-макловиця

ГОСТ 10597-87

Нанесення грунтовки

1

Кельма плиточника

ГОСТ

9533-81

Нанесення клейової розчинової суміші на поверхню плити утеплювача

5

Шпатель з зубцями, ширина зубців 10 мм

ГОСТ

10778-83

Вирівнювання маси клейової розчинової суміші по поверхні плити утеплювача

5

Шпатель кутовий зовнішній

ГОСТ

10778-83

Виконання зовнішніх кутів системи утеплення

3

Шпатель кутовий внутрішній

ГОСТ

10778-83

Виконання внутрішніх кутів системи утеплення

3

Правило

ГОСТ

25782-90

Притискання плит утеплювача при приклеюванні

3

Терка стальна гладка,

довжина 60 см, 30 см

ГОСТ

25782-90

Вирівнювання клейової розчинової суміші по поверхні плити утеплювача

4

Терка пластикова

ГОСТ

25782-90

Формування декоративної фактури покриття

10

Тримач для наждачного паперу

ГОСТ 2456

Закріплення шліфувальної сітки при зачищенні поверхні утеплювача

3

Шпатель металічний

ширина 100 мм

ГОСТ

10778-83

Шпаклювання тріщин при підготовці стінових конструкцій до влаштування системи утеплення

3

Ножиці

---

Різання армувальної тканини

1

Ножиці для різання металу

ГОСТ 7210-75

Різання перфорованих кутників, цокольної планки, капельників

1

Молоток

ГОСТ 11042-90

Забивання дюбелів

4

Молоток-кирка

ГОСТ

11042-90

Усунення нерівностей, демонтаж старого штукатурного шару

3

Щітка металічна

ГОСТ 10597

Зачищування поверхні

2

Шприц для герметика

---

Заповнення герметиком примикання плит утеплювача до віконних та дверних рам

1

Рулетка металічна,

довжина 5 м, 10 м

ГОСТ 7502-98

Розмітка поверхні стінових конструкцій

2

Лінійка металічна,

довжина 1000 мм

ГОСТ 427-75

Вимірювання плит утеплювача при різанні

2

Кутник

ГОСТ 3749-74

Визначення відхилень відкосів, різання плит утеплювача

3

Рівень, довжина не менше 2 м

ГОСТ 9416-83

Вимірювання відхилень від горизонталі

2

Висок

---

Вимірювання відхилень від вертикалі

1

Вологомір

ГОСТ 21196-75

ГОСТ 25932-83

Вимірювання вологості зовнішніх стінових конструкцій

1

ОСНОВНІ ДЕФЕКТИ ТА ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ ПРИ ВЛАШТУВАННІ СИСТЕМ УТЕПЛЕННЯ

1. Тріщини на оздоблювально-декоративному шарі

Недостатня площа приклеювання теплоізоляційних плит до основи.

Монтаж дюбелів в місцях наявності пустот між теплоізоляційною плитою та основою.

Неякісне механічне закріплення дюбелями - дюбелі або занадто глибоко посаджені в пли­ту, напружуючи теплоізоляційний матеріал, або недостатньо притискають його до основи, у тому числі, коли основа виготовлена з пустотних матеріалів, або кількість дюбелів менша від проектної.

Приклеювання теплоізоляційних плит без перев'язки, з щілинами між ними більше 2 мм, або коли щілини заповнені клейовим розчином.

Відсутність захисту фасаду при виконанні робіт (від пересихання тонких шарів під дією віт­ру чи підвищеної температури, а в дощову погоду - від розмивання).

Використання нелугостійкої сітки з густиною менше 150 г/м2 (приводить до втрати арму­вальної функції).

Нерівномірність товщини захисного шару, пов'язана з наявністю западин і виступів у теп­лоізоляційному та захисному шарах більше 3 мм .

Монтаж армувальної сітки без попереднього нанесення та вирівнювання клею на теплоізо­ляційних плитах.

Невиконання запроектованих деформаційних шарів.

Суміщення стиків плит з краями дверних та віконних пройм.

2. Відшарування системи утеплення від основи

Занижена товщина утеплювача відносно проектної.

Монтаж системи утеплення на основу з незадовільною міцністю та адгезією до основи.

Незадовільне виконання елементів захисту будівлі від проникнення атмосферної вологи (покрівля, карнизи, відливи, парапети).

Недостатня кількість клейового розчину, невідповідність типу та глибини посадки дюбелів.

3. Пошкодження декоративного шару

Монтаж системи утеплення до закінчення внутрішніх штукатурних робіт, виконання стя­жок та їх висихання.

Неналежне ущільнення (без використання герметизувальних матеріалів) місць примикан­ня системи утеплення до підвіконників, дверних та віконних рам.

Використання матеріалів з невідповідними значеннями паропроникності різних шарів сис­теми утеплення (накопичення вологи перед шаром з низькою паропроникністю).

Нанесення декоративного шару без попереднього очищення основи та ґрунтування.

Нанесення фарби на поверхню, яка не витримана до початку фарбування терміну, вказаного виробником фарби.

 

Наші об`єкти
Дерев`яні будинки Львів, дерев`яні котеджі Львів, черепиця листогиби
Дерев`яні будинки Львів, дерев`яні котеджі Львів, черепиця листогиби
Дерев`яні будинки Львів, дерев`яні котеджі Львів, черепиця листогиби
Дерев`яні будинки Львів, дерев`яні котеджі Львів, черепиця листогиби
Дерев`яні будинки Львів, дерев`яні котеджі Львів, черепиця листогиби
Дерев`яні будинки Львів, дерев`яні котеджі Львів, черепиця листогиби
Дерев`яні будинки Львів, дерев`яні котеджі Львів, черепиця листогиби
Дерев`яні будинки Львів, дерев`яні котеджі Львів, черепиця листогиби
Дерев`яні будинки Львів, дерев`яні котеджі Львів, черепиця листогиби
Дерев`яні будинки Львів, дерев`яні котеджі Львів, черепиця листогиби
Контакти
Україна,
79000 м. Львів
вул. Чорновола 45-а,
корпус 6
(вхід з фасаду, навпроти АЗС)
тел.
(032) 242 18 14
(067) 948 27 17
(095) 588 63 32
(067) 713 79 40
© 2009 НАШ ДАХ